Thiết kế kiến trúc

Phác thảo kiến trúc, thực hiện bản vẽ phù hợp với yêu cầu của khách hàng và các kỹ thuật thi công hiện nay